mandag 2. mai 2011

Tidsfaktoren

Tidsfaktoren, reguleringen av, potensialet, økning eller reduksjon av hastighet, for ankomst til målpunktet til gitt tid, er proposjonalt med avstanden og tiden for den gitte lengde for mengden potensielt regulert tid innenfor bevegelses objektets rammer i hastighet. Utgjør i korthet: lengde gange høyde hvor høyde utgjør tidsfaktoren innenfor objektes potensielle hastighet, kan - og om kommer ut i negativ - ikke mulig regulert innenfor objektes rammer. Forutsetter potensialet i hastighet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar