lørdag 16. juli 2011

Mediet facebook og andre sosiale medier, mer enn sosialt

De er også - og i hovedsak, et talerør, organ eller medium for en person, firma eller gruppe osv. hvor man kan fremme sin sak, bedrift, produkt gruppe osv. ved å skaffe seg tilhengere el. lign., ved vennskap el. liker/ = enig. Således er det prinsipielt og grunnleggende sett har kun å gjøre med liker/liker ikke / enig/uenig, som således innkluderer den sosiale venne kontakten som heller ikke prinsipielt og essensielt er annet enn liker/liker ikke / enig/uenig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar