lørdag 14. mai 2011

For biz generelt

Enhver ting, prinsipp etc. i forretning, driften av etc. - hvor det ikke kan trekkes en direkte linje eller analogi til skogbruk eller jordbruk vil ikke fungere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar