lørdag 14. mai 2011

For biz generelt

Enhver ting, prinsipp etc. i forretning, driften av etc. - hvor det ikke kan trekkes en direkte linje eller analogi til skogbruk eller jordbruk vil ikke fungere.

mandag 2. mai 2011

Tidsfaktoren

Tidsfaktoren, reguleringen av, potensialet, økning eller reduksjon av hastighet, for ankomst til målpunktet til gitt tid, er proposjonalt med avstanden og tiden for den gitte lengde for mengden potensielt regulert tid innenfor bevegelses objektets rammer i hastighet. Utgjør i korthet: lengde gange høyde hvor høyde utgjør tidsfaktoren innenfor objektes potensielle hastighet, kan - og om kommer ut i negativ - ikke mulig regulert innenfor objektes rammer. Forutsetter potensialet i hastighet