lørdag 19. november 2011

onsdag 16. november 2011

Is your website not high in search engines

Would you like to get to the top of search engines.
If you are not high on the search of your product or service in the search engines, little traffic on the side, little inquiries, please contact us for an analysis of your site and you will get an overview of how it is or how it is perceived by search engines and suggestions on what to do for it to come up.
Price analysis NOK 1000 / -

For reservations, more information, need assistance with the website or search engine optimization in general or wish to be contacted by phone - contact by clicking on the link below and go to the contact page.




Analysis of Homepages Web page optimization
  

Kommer ikke hjemmesiden din høyt i søkemotorene


Vil du  til topps i søkemotorene   
Kommer du ikke høyt opp på søk av din vare eller tjeneste i søkemotorene, lite trafikk på  siden, lite henvendelser, ta kontakt for en analyse av din Hjemmeside og du vil da få en oversikt over hvordan den er eller hvordan den oppfattes av søkemotorene og et forslag på hva som må gjøres for at den skal komme opp.
Pris analyse nok 1000/-

For bestilling, mer informasjon, trenger bistand med hjemmesiden eller søkemotoroptimalisering generelt eller ønsker å bli kontaktet per telefon - ta kontakt ved å klikke på linken under og gå til kontaktsiden. 

Analyse av Hjemmesider - Web page optimization 

fredag 11. november 2011

Analyse av hjemmesider, nettsider eller websider

Analyse av hjemmesider, nettsider

eller websider

Kommer du ikke høyt nok
opp på søk i søkemotorene, lite
trafikk på
siden, ta kontakt for en
analyse av din side og du kan
da få et tilbud på hva som må
til og et forslag.
Pris analyse nok 1000/-

mandag 17. oktober 2011

fredag 23. september 2011

lørdag 27. august 2011

Det er et must!!
Man kan ikke konstruere en hjemme side som kommer høyt på nettsøk uten en proff Søkemotor optimalisering jobb er gjort med den. Det er et faktum, garantert!!

Det er ikke nok å ta noen søkeord og strø tilfeldig over siden, og tro, at med litt hjelp fra naboens sønn, eller venner som synes mye, men som kun i sjeldne tilfelle forstår hva
som gjøres, for å et godt resultat.

Dessverre, nei. Der er en rekke parametre i forhold til en hjemmeside som være korrekte, ALLE SAMMEN, og INGEN som bare har lest de mest tilgjengelige og populære utstedelser, vennene el. Naboens sønn etc., kjenner nøkkeldataene. De er ikke lett tilgjengelige, og de er underkastet en løpende forandring, mao. Søkemotor optimalisering er en profesjon.

Hva gjør din hjemmeside lettere å finne?
Hvilke forandringer gjøres?
Hva koster det?
Noen ganger er forandringene enkle derfor rimelige, andre ganger mere jobb og dyrere, men oftest langt mindre, enn forventet av kunden forhånd. En analyse av din hjemmeside foretas, den er skriftlig, da vet du hvorfor siden ikke leverer, hva du hadde forventet.
Det er en jobb som gjøres, etterfølges, om ønsket, av estimat kostnader. Analysen koster 1000,- + mva 
 Se også www.aktivital.no

Start og drift av selskaper: Selskapsrådgivning - Bedriftsrådgivning, Solheim C...

Start og drift av selskaper: Selskapsrådgivning - Bedriftsrådgivning, Solheim C...: Firmarådgivning Bedriftsrådgivning. Alt innen etablering og drift av alle selskapsformer. Rådgivning og selskapsinformasjon. Webløsnin...

onsdag 20. juli 2011

Søke Motor Optimalisering: The template for search engine optimization

Søke Motor Optimalisering: The template for search engine optimization: "Some simple steps, tips for search engine optimization - SEO. The template for search engine optimization: 1. Build, construct a good sid..."

Noen enkle trinn, tips for søkemotoroptimalisering - SEO

Malen for søkemotoroptimalisering

1. Bygg opp, konstruer en god side, helst fra bunn med bruk av koder osv. Om bruker maler / programmer, vær sikker på at de er søkemotor vennlige. Ha ikke for mye bilder osv. på hovedsiden.

2. Skriv en god tekst på hovedsiden som inneholder de relevante ord (søkeord) for det du driver med der de naturlig hører hjemme i flyten, strømmen. Denne behøver ikke være lang, men informativ. Pass på å ha korrekte titler på hver side.

3. Sett inn et passende antall intern og eksternlinker, inn/ut, der de naturlig hører hjemme i flyten på hovedsiden. Helst ha en inn med relativt mye trafikk, kan gå begge veier, men bør ikke ledes for mye bort.

4. Sett opp de andre, og undersider osv. med det som er relevant og la knappene eller navnene til disse være relevant til det du driver med eller nøkkel ordene for dette med et mindre antall intern og/eller eksternlinker.

Dette virker og er i stor grad uavhengig av meta- osv. samt det å få sitt nettsted bekreftet osv, hos søkemotorene selv om dette også anbefales, men ikke vitalt.

Trenger du bistand med dette eller ønsker du en analyse av din side?

tirsdag 19. juli 2011

Bilingual Article: Google +

Har sjekket ut google + demo. Er imponert! Antar de kommer til å dra forbi facebook som de dro forbi yahoo for ca 11/12 år siden da yahoo var den en av de største søkemotorer, men fb vil bestå slik som yahoo har gjort. Skulle ikke forbause meg om de drar forbi som en ferrari drar forbi en lada. 

Check out

Have checked out Google + demo. Am impressed! Assuming they are going to go past the facebook as they went past the yahoo for about 11/12 years ago when Yahoo was one of the major search engines, but fb will be such as Yahoo has done. Should not be surprised if they go by like a ferrari driving past a lada.

lørdag 16. juli 2011

Mediet facebook og andre sosiale medier, mer enn sosialt

De er også - og i hovedsak, et talerør, organ eller medium for en person, firma eller gruppe osv. hvor man kan fremme sin sak, bedrift, produkt gruppe osv. ved å skaffe seg tilhengere el. lign., ved vennskap el. liker/ = enig. Således er det prinsipielt og grunnleggende sett har kun å gjøre med liker/liker ikke / enig/uenig, som således innkluderer den sosiale venne kontakten som heller ikke prinsipielt og essensielt er annet enn liker/liker ikke / enig/uenig.

tirsdag 12. juli 2011

Søke Motor Optimalisering: SMO for søkemototoptimalisering som den norske for...

Søke Motor Optimalisering: SMO for søkemototoptimalisering som den norske for...: "Aktivital SEO og SMO SEO og SMO , det er Search Engine Optimailation og Søkemotoroptimalisering, Hjemmeside Optimalisering , Nettsted Optim..."





mandag 11. juli 2011

Søke Motor Optimalisering: Tittel på websiden

Søke Motor Optimalisering: Tittel på websiden: "Hva mange ikke tenker på vedr. SEO - hjemmesider som er vitalt for resultatet er at tittel er korrekt, må inneholde hovedordet. What many ..."

lørdag 9. juli 2011

Mediet facebook og andre sosiale medier, veriden av


Juli -11: Etter et snaut års bruk av dette og andre sosiale medier så stemmer hva fremlagt under her. (Unntatt det gitt tidligere om indeksering som er redigert her.)  Twitter har mer relevant info enn facebook etter min erfaring. Og søkemotorene indekserer facebook, twitter med flere, men kan være forutsatt at de linker til hverandre eller til sider utenfor f. eks. Facebook plattformen. Det er heller ikke noe problem og lage en firmaside i facebook som kommer høyt, eller øverst i søk på f. eks. Google for et søkeord. En fordel om den linker til en annen man har for samme sak på nettet, en vanlig hjemmeside i tillegg. Samt at mye tyder på at selskaper som er aktive i sosiale medier i tillegg til internett ellers og tradisjonelle medier gjør det bedre enn de som ikke er det. Facebook påstås også nå å være på ca 700 000 mill brukere, og det tyder på at folk oftere søker på en ting, vare, tjeneste eller info på facebook eller andre lignende medier, men primært facebook da antallet brukere her og trafikk er langt større, og kan ikke sammenlignes, kanskje twitter, og for b2b så linkedin, men også her veldig lite i forhold til facebook, uansett er det google som er den ledende når det gjelder søk på alle mulige ting. 
November -10: Så - etter å ha testet dette og 5 andre nettsamfunn, så er dette det beste, om jeg liker det eller ikke - er ikke relevant, den har den helt klart største andelen, beste navigasjon, og sidene er ikke tunge å laste som er på noen av de andre, samt flest funksjoner. Videre til dette så ser det ut til at dette mediet kjører med en litt motsatt vektor til forskjell fra en ren biz side på de vanlige søkemoterer, dvs. ut fra målinger og tall så er b2b osv. høye på uke dager, men de sosiale medier holder seg mer konstant, ser ut til, med forbehold - da antall sider testet over tid er lite - at b2b osv. har bølgetoppen på uke dager og de sosiale sider har det i helga da ofte bunn i b2b/b2c. Så det er helt klart en fordel for en bedrift å være med i disse sosiale medier, selv om kun b2b da om ikke annet PR og goodwill osv.

Ellers. Så indekserer google og de andre søkemotorene facebook og motsatt, men med forbehold da det kanskje ikke er uten videre, men kan bero på aktivitet og/eller linking til andre nettsteder.
Oktober -10: Har i de siste dager drevet å testet ut min fase to test av fasebokken (facebook). Har ikke brydd meg noe om det før til tross for vært tilknyttet internettbiz siden dets tidlige dager. Skjønner nå hvorfor blitt så pop, da det tiltaler noe i kjernen av menneskets iboende natur. Startet vel i -05 dette, også 500 mill brukere på de 5 årene er vel uten sidestykke i historien, selv om 20/80 regelen også gjelder her så er det mye. Merk, dette er når det gjelder antall og ikke % da det fins fag el grupper som i løpet av kortere tid uten de nåværende kom. midler gjorde noe slikt rasker, da i %, men må likevel ta av hatten, samt at dette gjelder allmuen. Og uansett er det 10 % av verdens befolkning.Design, layout er tiltalende og enkelt grensesnitt, dog kunne navigasjonen vært bedre.Det er - med et visst forbehold - lite dynamisk, innefor verdensveven da det har litt for glatte vegger til at edderkoppen kan få godt tak til å spinne sitt nett, og lever således ikke sin egen verden eller vokser på egenhånd etter at sådd, (hvilket ble bekreftet i fase 1). Når kommer inn så er det jo dynamikk innenfor veggene og når noen setter opp vinduet litt får jo edderkoppen litt tak.  Og da ser ut til at det i en viss grad beveger seg på egenhånd.En fordel med dette - sånn b2b og b2c - er at de som ikke leverer eller leverer dårlig, ikke vil komme langt. Greia, dette og tilsvarende, vil således ta over pressens opprinnelig funksjon - som den har beveget seg vekk i fra - da ingen magnat sitter med A - aksjene og overstyrer hva som kommer ut osv. Slik at det derfor blir vanskelig å holde allmuen i sjakk for slike. Da dette mediet er interaktivt og det da er brukerne, folket som bestemmer og de fleste vet hva de liker og ikke liker så skjer dette av seg selv. Dette forklarer også hvorfor kunsten - og ikke biz var først ute, og fortsatt er lengst fremme i dette mediet.Så greia er kommet for kommet for å bli og eier - slik det ser ut så langt - livets rett. Et digitalt plankegjerde.

mandag 20. juni 2011

Den indre kjerneved i det digitale og det virkelige universet

Den indre kjerneved i det digitale og det virkelige universet består i korthet av pluss/minus, negativ/positiv eller inn/ut.
Inn/ut faller også mekanisk eller teknisk sett under pluss/minus, negativ/positiv.   

The inner core wood in the digital and real universe, consists in essence of plus / minus / negative / positive, or in / out.

lørdag 14. mai 2011

For biz generelt

Enhver ting, prinsipp etc. i forretning, driften av etc. - hvor det ikke kan trekkes en direkte linje eller analogi til skogbruk eller jordbruk vil ikke fungere.

mandag 2. mai 2011

Tidsfaktoren

Tidsfaktoren, reguleringen av, potensialet, økning eller reduksjon av hastighet, for ankomst til målpunktet til gitt tid, er proposjonalt med avstanden og tiden for den gitte lengde for mengden potensielt regulert tid innenfor bevegelses objektets rammer i hastighet. Utgjør i korthet: lengde gange høyde hvor høyde utgjør tidsfaktoren innenfor objektes potensielle hastighet, kan - og om kommer ut i negativ - ikke mulig regulert innenfor objektes rammer. Forutsetter potensialet i hastighet

fredag 22. april 2011

Søkemotoroptimalisering maksimer


Søkemotoroptimalisering maksimer  

Utarbeid siden og designet så er tiltalende slik at de som kommer inn fatter interesse og blir værende.

Velg vennlige og tiltalende fonter som er harmoniske og at fargene og layouten på siden ellers harmonerer til andre farger og tekst eller bilder på siden.

Bør helst unngå å ha knappene eller menyen horisontalt.

I tillegg til knappene ha internlinker som går fra alle sider til alle sider på hver side, formuler teksten slik at hver side dekker dette naturlig.

Ha alltid inngående linker, eksternlinker, om utgående bør de gå ring tilbake til din side.

Ha korrekte titler på alle sidene for hva driver med og disse bør være tilsvarende knapper og internlinker.

Unngå for mye luft, tomme felter i de øvre sjiktene, hold til omtrent åtte ord eller omtrent sekstifire bokstaver per linje maks.

Unngå bilder, logo, bannere på toppen, legg til siden eller i øvre venstre eller høyre hjørne.    




lørdag 12. mars 2011

For SEO bilingual artikkel

Domenet trenger ikke nødvendigvis å være hovedsøkeordet ditt for at du skal komme høyt opp, en fordel, men har ingen eller liten betydning om alt annet gjort rett, om ikke annet enn domenet gjort rett på siden så - ja! Da har domenet alt å si.


The domain need not necessarily be the primary search term for you to get high, an advantage, but has no or little impact on everything else done right, if nothing else than domain done right on the page then - yes! Then the domain everything.


 

søndag 9. januar 2011

Malen for søkemotoroptimalisering

Malen for søkemotoroptimalisering  

 1. Bygg opp, konstruer en god side, helst fra bunn med bruk av koder osv. Om bruker maler / programmer, vær sikker på at de er søkemotor vennlige. Ha ikke for mye bilder osv. på hovedsiden.
 2.  Skriv en god tekst på hovedsiden som inneholder de relevante ord for det du driver med der de naturlig hører hjemme i flyten, strømmen. Denne behøver ikke være lang, men informativ.
 3. Sett inn et passende antall intern og eksternlinker, inn/ut, der de naturlig hører hjemme i flyten på hovedsiden. Helst ha en inn med relativt mye trafikk, kan gå begge veier, men bør ikke ledes for mye bort.
 4. Sett opp de andre, og undersider osv. med det som er relevant og la knappene eller navnene til disse være relevant til det du driver med eller nøkkel ordene for dette med et mindre antall intern og/eller eksternlinker.
 Dette virker og er i stor grad uavhengig av meta- osv. samt det å  få sitt nettsted bekreftet osv, hos søkemotorene selv om dette også anbefales, men ikke vitalt.

Solheim Consult