lørdag 9. juli 2011

Mediet facebook og andre sosiale medier, veriden av


Juli -11: Etter et snaut års bruk av dette og andre sosiale medier så stemmer hva fremlagt under her. (Unntatt det gitt tidligere om indeksering som er redigert her.)  Twitter har mer relevant info enn facebook etter min erfaring. Og søkemotorene indekserer facebook, twitter med flere, men kan være forutsatt at de linker til hverandre eller til sider utenfor f. eks. Facebook plattformen. Det er heller ikke noe problem og lage en firmaside i facebook som kommer høyt, eller øverst i søk på f. eks. Google for et søkeord. En fordel om den linker til en annen man har for samme sak på nettet, en vanlig hjemmeside i tillegg. Samt at mye tyder på at selskaper som er aktive i sosiale medier i tillegg til internett ellers og tradisjonelle medier gjør det bedre enn de som ikke er det. Facebook påstås også nå å være på ca 700 000 mill brukere, og det tyder på at folk oftere søker på en ting, vare, tjeneste eller info på facebook eller andre lignende medier, men primært facebook da antallet brukere her og trafikk er langt større, og kan ikke sammenlignes, kanskje twitter, og for b2b så linkedin, men også her veldig lite i forhold til facebook, uansett er det google som er den ledende når det gjelder søk på alle mulige ting. 
November -10: Så - etter å ha testet dette og 5 andre nettsamfunn, så er dette det beste, om jeg liker det eller ikke - er ikke relevant, den har den helt klart største andelen, beste navigasjon, og sidene er ikke tunge å laste som er på noen av de andre, samt flest funksjoner. Videre til dette så ser det ut til at dette mediet kjører med en litt motsatt vektor til forskjell fra en ren biz side på de vanlige søkemoterer, dvs. ut fra målinger og tall så er b2b osv. høye på uke dager, men de sosiale medier holder seg mer konstant, ser ut til, med forbehold - da antall sider testet over tid er lite - at b2b osv. har bølgetoppen på uke dager og de sosiale sider har det i helga da ofte bunn i b2b/b2c. Så det er helt klart en fordel for en bedrift å være med i disse sosiale medier, selv om kun b2b da om ikke annet PR og goodwill osv.

Ellers. Så indekserer google og de andre søkemotorene facebook og motsatt, men med forbehold da det kanskje ikke er uten videre, men kan bero på aktivitet og/eller linking til andre nettsteder.
Oktober -10: Har i de siste dager drevet å testet ut min fase to test av fasebokken (facebook). Har ikke brydd meg noe om det før til tross for vært tilknyttet internettbiz siden dets tidlige dager. Skjønner nå hvorfor blitt så pop, da det tiltaler noe i kjernen av menneskets iboende natur. Startet vel i -05 dette, også 500 mill brukere på de 5 årene er vel uten sidestykke i historien, selv om 20/80 regelen også gjelder her så er det mye. Merk, dette er når det gjelder antall og ikke % da det fins fag el grupper som i løpet av kortere tid uten de nåværende kom. midler gjorde noe slikt rasker, da i %, men må likevel ta av hatten, samt at dette gjelder allmuen. Og uansett er det 10 % av verdens befolkning.Design, layout er tiltalende og enkelt grensesnitt, dog kunne navigasjonen vært bedre.Det er - med et visst forbehold - lite dynamisk, innefor verdensveven da det har litt for glatte vegger til at edderkoppen kan få godt tak til å spinne sitt nett, og lever således ikke sin egen verden eller vokser på egenhånd etter at sådd, (hvilket ble bekreftet i fase 1). Når kommer inn så er det jo dynamikk innenfor veggene og når noen setter opp vinduet litt får jo edderkoppen litt tak.  Og da ser ut til at det i en viss grad beveger seg på egenhånd.En fordel med dette - sånn b2b og b2c - er at de som ikke leverer eller leverer dårlig, ikke vil komme langt. Greia, dette og tilsvarende, vil således ta over pressens opprinnelig funksjon - som den har beveget seg vekk i fra - da ingen magnat sitter med A - aksjene og overstyrer hva som kommer ut osv. Slik at det derfor blir vanskelig å holde allmuen i sjakk for slike. Da dette mediet er interaktivt og det da er brukerne, folket som bestemmer og de fleste vet hva de liker og ikke liker så skjer dette av seg selv. Dette forklarer også hvorfor kunsten - og ikke biz var først ute, og fortsatt er lengst fremme i dette mediet.Så greia er kommet for kommet for å bli og eier - slik det ser ut så langt - livets rett. Et digitalt plankegjerde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar